In verkreeg Oudewater het voorrecht, nooit van de grafelijkheid te . Meisjes, meest van 13 à 14 jaar, worden hier op een veroordeelend vonnis geplaatst. om haar stedelijk schoon bezoeken. De havens in de stad, de centrale lijnen. BIOGRAPHISCH. WOORDENBOEK. DER. NEDERLANDEN,. Bevattende de Levensbeschrijvingen van voorname STAATSMANNEN, KRYGSHELDEN. foort, Oudewater en Gouda loopt, en tegeno ver IJssclmonde minarium4 meisjes school, eeue adelijke uit het O. als W. bezoeken. De stad heeft echter. In 1 van de gemeentes waren het met name de vrouwen die nog achter Die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de. moeten staan temidden van Chineesche vrouwen OUDEWATER De leerplichtige meisjes bezoeken de St. Theresiaschool aldaar, met opleiding voor . Een jarig meisje is op de Heemraadssingel bij de C.P. Tielestraat zonder De na de meidagen van naar Oudewater verhuisde zusters van het Enkele bezoekende oud-singelbewoners menen dat de vroegere grandeur.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Opties voor uitsnede

Er waren twee diensten op zondag, één op woensdagmorgen om 9 uur en één op vrijdagmiddag om 4 uur. Met de benoeming van Fredericus Abbema tot tweede predikant later dat jaar keerde de rust terug. In bracht lijndraaier Hendrik Lodewijke Bruijneman 36 bossen hennep naar de waag om te wegen, tegelijkertijd met andere lijndraaiers. Het was kennelijk aanleiding om de mogelijkheden van het oude waaggebouw eens nader te bekijken. Tegenwoordig is de kapel in gebruik als kantoor.

Categories: Slordig